Dwarslopers Dialogen | Klaas van Egmond
over het morele kader van een duurzame samenleving

Samen met The Optimist en Cultuur- en Congrescentrum Antropia organiseren wij komend seizoen negen Dwarslopers Dialogen. Dit jaar is het thema van de Dwarslopers Dialogen ‘De Vrije Mens’.

Praktisch Idealisme, of waarom we het over de toekomst moeten hebben.

We weten het al lang: We leven in een wereld van complexiteit in al haar facetten: globalisering, dynamiek, snelheid en intensiteit.

De roep om mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen in een samenleving die er heel anders uitziet dan die van de twintigste eeuw wordt steeds meer merkbaar. Recente ontwikkelingen in de wetenschap, technologie en de wereldwijde economie dwingen ons opnieuw na te denken over onze relatie tot de wereld, tot elkaar, en tot onszelf. Al deze ontwikkelingen dwingen ons op nieuwe manieren na te denken over ecologie, identiteit, over de planeet en het onderscheidende kenmerk van menselijk- en ander leven.

Het besef groeit dat we niet op de een of andere manier superieur zijn aan het bestaan en aan het gehele ecosysteem. We staan er niet boven, of buiten; we zijn niet willekeurig; we zitten erin en we maken er onderdeel vanuit. Daarbij zijn we genoodzaakt om de betekenis te onderzoeken van complexe vraagstukken zoals klimaatverandering, wereldwijde kapitaal- en bevolkingsstromen, en de ecologische problematiek. Al deze grote transformaties dwingen ons tot een herbezinning op de toekomst: op wie wij zijn en willen zijn in relatie tot de wereld, tot elkaar en tot onszelf. In de Dwarslopers Dialogen gaan we met elkaar in gesprek.

 

DWARSLOPERSDIALOOG 2


Donderdag 12 oktober 19.30 – 21.30  | Klaas van Egmond over het morele kompas van een duurzame samenleving

Plaats: Cultuur – en Congrescentrum Antropia, Landgoed de Reehorst,  Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Klik hier voor de tickets!

 

 

Klaas van Egmond over een duurzame samenleving

Klaas van Egmond is hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceert en spreekt zowel over duurzaamheid in het algemeen, als over de onderliggende deelterreinen sociaal-cultureel (people), milieu (planet) en financieel-economisch (profit). Tijdens de Dwarslopers Dialoog neemt Klaas ons mee in het morele kader van een duurzame samenleving.

Zorgwekkende ontwikkelingen stapelen zich op: klimaatverandering, migratiestromen, populisme, handelsconflicten, een wankel financieel bestel en fragmentatie van de nationale en Europese politiek. Deze problemen zijn terug te voeren op het steeds weer eenzijdig worden van de in de samenleving dominerende waardeoriëntatie, waardoor mens en maatschappij steeds weer rampzalige karikaturen van zichzelf worden. In onze tijd gaat het om de eenzijdige overwaardering van materialistische en individualistische waarden. Moraliteit en menselijke maat zijn daarbij verloren gegaan.

Door vanuit de huidige maatschappelijke situatie een paar stappen terug te zetten kunnen we op basis van de Europese filosofie, cultuur en geschiedenis tot een nieuw moreel kader komen. Daarbij keren we terug naar het ideale mensbeeld van de Renaissance, zoals dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeelde homo universalis. In dat mensbeeld waren de fundamentele krachten tussen het geestelijke en het materiële en die tussen het universele en het individuele nog met elkaar in evenwicht. Aan dat mensbeeld kan een moreel kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg kunnen vinden uit de samenloop van zorgwekkende ontwikkelingen. Alleen wanneer we, net als de homo universalis, het evenwicht weten te bewaren tussen de fundamenteel menselijke waarden, kan er sprake zijn van menselijke waardigheid en duurzaamheid. Dat inzicht leidt uiteindelijk tot een concrete maatschappelijke agenda.

Tijdens de Dwarslopers Dialogen spreekt Klaas over hoe dit morele kompas te integreren en het midden te vinden. Ook is er natuurlijk ruimte voor dialoog en dagen we je uit je te verhouden tot het onderwerp. Zien we je op 12 oktober?

 Schrijf ook alvast de volgende data van de Dwarslopers Dialogen in je agenda!

 • 16 november 2023
 • 14 december 2023
 • 18 januari 2024
 • 15 februari 2024
 • 14 maart 2024
 • 13 april – Dwarslopers Festival
 • 16 mei 2024
 • 6 juni 2024

DWARSLOPERSFESTIVAL  | Zaterdag 13 april 2024 

Het Dwarslopersfestival biedt een podium voor debat, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, poëzie en muziek voor mensen van 18 tot 80 jaar.

Het Dwarsloperfestival is een jaarlijks festival, met als doel een activerend platform te zijn over urgente, actuele thema’s.  Het Dwarslopersfestival is een co-creatie van een gemeenschap van jonge en oudere mensen die samen bouwen aan kleine en grote verhalen, waarmee zij een betekenisvolle plek in de wereld zoeken.

DWARSLOPERS

De naam ‘Dwarslopers’ suggereert zowel stilstand als beweging. Dwars doet denken aan tegen de stroom in gaan (dwarsliggen en dwarsdenken), terwijl lopen juist benadrukt dat er beweging nodig is om je te ontwikkelen. Het Dwarslopers platform brengt verhalen, beelden, video’s, interviews en kunst samen van jongeren en ouderen, om zo met elkaar in dialoog te zijn. Verhalen over identiteit, over eenzaamheid, over verbinding tussen generaties, over grote en kleine dilemma’s en over dromen en idealen voor onze toekomst. (www.dwarslopers.nl)

 

Klik hier voor de tickets!

 • Prachtig landgoed
 • Naast station Driebergen-Zeist, aan de A12 en P&R Q-park
 • Uitstekende biologische keuken
 • EKO-keurmerk
 • Koploper duurzaamheid
 • Capaciteit > 300 gasten
Beoordeeld met een 9,3

Contact

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum

Hoofdstraat 8
(navigeer naar: Stationsweg 15B of Oude Stationsweg 13)
Parkeren in Q-park P&R garage
3972 LA Driebergen
T 0343 – 53 18 18
E reserveringen@antropia.nl
Larissa van Bemmel

"Iedere dag proberen we onze gasten te verrassen op een positieve manier en verwachtingen te overtreffen. Daarom is Antropia de perfecte locatie voor een geslaagde bijeenkomst. Hier komen gastvrijheid en duurzaamheid op natuurlijke wijze samen. Wat mij betreft is het leukste aan mijn werk het meedenken met u, om een bijeenkomst geheel naar uw wens te organiseren. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Dan nodig ik u graag uit om langs te komen voor een locatiebezoek."

Larissa van Bemmel Accountmanager