Bijenworkshop

Bijenvolken & Bedrijven

In een bijenvolk gaat het gezamenlijk belang boven het individuele belang. Het is één gemeenschap. Waarin zeer veel boeiende zaken gebeuren. Met als doel die gemeenschap te laten floreren én zich tijdig in tweeën te delen. Zodat het voortbestaan van de soort verzekerd is. Het is bepaald niet zo dat een bijenvolk zonder imker kan voortbestaan. De imker moet goed kunnen waarnemen. Kennis hebben van de processen die zich in het bijenvolk voordoen en op het juiste moment weten in te grijpen. Hij moet weten hoe de communicatie in het bijenvolk verloopt, wat de diverse ontwikkelingsfasen van de bij zijn, hoe de ‘baas’, de koningin, leiding geeft enzovoort. De parallellen met het functioneren van een bedrijf liggen als het ware voor het oprapen. Mits je er oog voor hebt…

De imker

Wim Oerlemans heeft dat oog. Hij is ervaren imker en heeft voor zijn pensionering diverse leidinggevende functies bekleed in de uitgeverijwereld. Tijdens deze jaren zag hij veel overeenkomsten tussen het functioneren van een bijenvolk en een bedrijf. Ook verschillen natuurlijk. In zijn ‘bijenworkshop’ gaat hij op een leuke manier in op deze parallellen en verschillen. Als het weer het toelaat is het mogelijk om samen met hem de bijenstal op Landgoed de Reehorst te bezoeken en een bijenkast open te maken.

Heeft u interesse in een ‘bijenworkshop’, neem dan contact op met één van onze accountmanagers.