19 jun

Antropia ondertekend het Green Recovery Statement

Recentelijk heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een groot herstelplan ingediend. Om ervoor te zorgen dat door de effecten van de coronacrisis het herstel duurzaam, gelijk, inclusief en eerlijk is voor alle lidstaten, stelt de Europese Commissie voor om een nieuw herstelinstrument te creëren.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie: “Het herstelplanmaakt van de enorme uitdaging waarmee we worden geconfronteerd een kans, niet alleen door het herstel te ondersteunen, maar ook door in onze toekomst te investeren: de Europese Green Deal en digitalisering zullen banen en groei stimuleren, de veerkracht van onze samenlevingen en de gezondheid van onze omgeving.

Samen met meer dan 150 duurzame Nederlandse koplopers heeft ook Antropia het (Green Recovery Statement) G.R.S. ondertekend. Steeds meer bedrijven
willen duurzamer gaan ondernemen en pleiten gezamenlijk voor een groen en sociaal herstel. Dit doen wij als koploper en alle partners uit het netwerk van MVO Nederland natuurlijk al jaren. En dat is nodig, want slechts 12,1 procent van de economie is nu duurzaam!

Vandaag, op 19 juni wordt tussen 9.15 uur en 10.00 uur door onder andere Maria van der Heijden namens MVO Nederland en door Jan Peter Balkenende van de (Dutch Sustainable Growth Coalition ) het statement overhandigd. Ruim 150 bedrijven hebben het Green Recovery Statement getekend, en wij zijn daar één van. Gezamenlijk pleiten we er voor om duurzaamheid als hoeksteen te nemen voor de corona-herstelplannen.

De route “back to business as usual” is geen optie meer.

Als duurzame koploper omarmen ook wij uiteraard dit initiatief. Dit als oproep aan en ter ondersteuning van de Nederlandse overheid om duurzaamheid en inclusiviteit als uitgangspunt te nemen voor de herstelplannen in Nederland en Europa. Uit overleg met verschillende ministeries is gebleken dat een dergelijke statement gericht aan de Nederlandse overheid van grote waarde is. Juist nu met het oog op bespreking van vandaag van de EU Green Deal / Green Recovery in de Europese Raad.