Klimaat Neutraal 28 mrt

Antropia eerste Nederlandse cultuur- en congrescentrum waar met Uniteds betaald kan worden

Antropia is van mening dat echte waardecreatie centraal moet staan in een duurzame, veerkrachtige economie. Geld moet weer functioneren als een zuiver ruilmiddel. Vaak staat dit echter op gespannen voet met de werking van het huidige systeem. Reden voor het cultuur- en congrescentrum om deel te nemen aan United Economy.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zit Antropia in de genen. Vanaf de oprichting, in 1998, werkt het cultuur- en congrescentrum op basis van de Triple P-gedachte: People, Planet en Profit. Het streven naar een harmonieuze balans tussen deze drie elementen staat centraal in haar ondernemen. Dit uit zich onder andere in een medewerkersbestand dat een afspiegeling vormt van de maatschappij en een selectief inkoopbeleid. Daardoor biedt Antropia de mogelijkheid om sociaal en groen te vergaderen. Een duurzaam circulair betaalmiddel op basis van nieuwe principes is daarop een passende aanvulling.

Door zaken te doen binnen United Economy met een eigen onderling betaalmiddel, de United, wordt geld weer dienstbaar aan bedrijven en de samenleving. Circulair geld kent geen rente en speculatie is niet mogelijk: je kunt er alleen echte goederen en diensten mee aanschaffen. Doordat het binnen het duurzame netwerk circuleert, stimuleert de United de omzet van de deelnemers en draagt bij elke besteding bij aan een betere wereld.

“Deelname aan United Economy maakt dat wij binnen een sterk netwerk met gelijkgestemde ondernemers kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame economie.” – Elke Croiset van Uchelen, directeur Antropia, Cultuur- en Congrescentrum.

Heeft u als ondernemer interesse om deel te nemen aan United Economy Regio Utrecht? Neem contact op met Germien Cox via germiencox@antropia.nl